Uitgangspunten document brandveiligheid (UPD)

Diverse opdrachtgevers in de sectoren (petro)chemische en voedingsmiddelen industrie begeleiden wij bij het opstellen van een Uitgangspuntendocument PGS-15. 

Met name in die gevallen dat een opdrachtgever behoefte heeft aan zowel projectmanagement als technisch inhoudelijke inbreng, kan Sign Security Systems deze behoefte invullen. Hierbij wordt de ervaring aan zowel opdrachtgever als aannemer zijde als een pre ervaren door onze opdrachtgevers.

Bij onze opdrachtgevers gaat het veelal om bestaande situaties, waarbij het doel is om de bestaande situatie zoveel mogelijk te handhaven en toch aan de PGS-15 te voldoen. Daar waar de bestaande situatie niet kan worden gehandhaafd adviseren wij onze opdrachtgevers wat de mogelijke opties zijn; wijzigen van hoeveelheid opslag van ADR goederen en wijze van opslag, bouwkundige of installatietechnische aanpassingen. Bij deze opties kunnen wij ook de raming verzorgen, zodat er een gefundeerde keuze kan worden gemaakt.

Na de keuze te hebben bepaald zullen de nieuwe uitgangspunten in een Uitgangspuntendocument PGS-15 worden vastgelegd, en na controle door de opdrachtgever aan een geaccrediteerde inspectie instelling worden ingediend te controle. Na ontvangst van hun "verklaring van geen bezwaar" zal deze met het Uitgangspuntendocument aan het bevoegd gezag worden gezonden ter goedkeuring.

Na ontvangst van de goedkeuring door het bevoegd gezag kan op basis van het Uitgangspuntendocument, samen met de bedrijfseigen richtlijnen, worden aanbesteed. Ook hierin kunnen wij onze opdrachtgevers begeleiden of zelfs het hele project aannemen.

Indien derden het project realiseren kunnen wij onze opdrachtgever ondersteunen, met zowel project management als constructie toezicht.